Doelstelling:

 

Het bevorderen van het welzijn en verblijf van bewoners van het “Verpleeghuis Anna Schotanus” te Heerenveen, zulks in de ruimste zin.                                         

 De stichting wil daartoe de mogelijkheid bieden, wanneer het beschikbare budget van het verpleeghuis, financiering niet toelaat en dit niet in strijd is met de regelgeving.