Besteding van gelden:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen op een spaarrekening plaatsen. De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een bovenmatige onkostenvergoeding voor hun diensten.

Stichting vrienden van Huize Anna Schotanus:

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel  41000340

 

Rabo Bank rekening   NL09RABO03264.94.812.                                                                                     

ING   Bank rekening : NL57INGB0000.96.72.48.