ANBI:

 

Stichting vrienden van Huize Anna Schotanus voldoet aan de eisen, die aan een ANBI worden gesteld en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.                                                       

Het fiscale nummer en RSIN-nummer is 8029.65.945.

                                                           

De stichting is daardoor vrijgesteld van zogenaamde schenkingsrechten en erfbelasting. Voor U als particulier of bedrijf betekent dit, dat u over uw gift, legaat, of erfenis geen belasting hoeft te betalen. Uw gift is dus volledig aftrekbaar voor uw IB Belasting.           

Kijk voor meer informatie  over schenkingsrecht op de site van de Belastingdienst, Financiële verantwoording.